Stabilt stål
för bygget

Stålstommar - Pålsvetsning - Bemanning

Stabilt stål
för bygget

Stålstommar - Pålsvetsning - Bemanning

En erfaren leverantör av stålkonstruktioner i Göteborg

Välkommen är en kompetent och erfaren leverantör av stålkonstruktioner i Göteborg. Vi kan tillverka, leverera och installera avancerade stål- och rörkonstruktioner för en rad olika branscher.

Intresserad av vad vi kan erbjuda inom stålkonstruktioner? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast med offert eller mer information.

Stål ger en stabil grund till byggnader

Under många år med ett nära samarbete med Göteborgs varvs- och byggindustri har vi utvecklat en hög kompetens och kunskap.  Denna kompetens motsvarar med råge de krav som finns på dagens marknad inom stålkonstruktioner. Vi har kunder inom en rad branscher som fartyg, bygg, industrianläggningar och raffinaderier med mera. Vi utför även stora arbeten på broar och annan infrastruktur.

Terminaler för olika typer av transporter, stålstommar till broar i olika storlekar, grindar, slussportar, stålstommar till hela byggnader, rör, totalentreprenader – när det handlar om stålkonstruktioner finns det få begränsningar. Vi har under åren utfört projekt i alla storlekar – hör av dig till så får vi se hur vi kan hjälpa dig när det handlar om stålkonstruktioner i Göteborg.

En helhetstjänst med kvalitet i varje led

Oavsett om du är i behov av nytillverkning, ombyggnationer eller reparationer på en stålkonstruktion i Göteborg med omnejd så kan vi hjälpa dig. Du kan vara trygg i att vi utför en helhetstjänst som har högsta kvalitet i varje led. Som kund kan du alltid känna dig trygg i att vi utför alla projekt enligt gällande kvalitets- och miljöcertifieringar. Är du i behov av bemanning inom ett projekt så kan vi även erbjuda mycket kompetent personal inom våra områden.

stålkonstruktioner göteborg

Stålkonstruktioner Göteborg – många fördelar

  • Stål är ett starkt, lätt och klarar såväl små som stora dimensioner.
  • Produktionen av delar kan göras hos tillverkaren och sedan färdigställas och monteras hos kunden. Ett mycket kostnadseffektivt arbetssätt.
  • Stålkonstruktioner är flexibla och ger stora möjligheter till framtida förändringar i en byggnad.
  • Stål är anpassningsbart och passar mycket bra tillsammans med andra material.
  • Över hälften av allt stål som produceras kommer från skrot vilket innebär en låg belastning på miljön.

Vi erbjuder allt under samma tak

Vår största styrka när det handlar om stålkonstruktioner i Göteborg och våra övriga produkter är att vi kan erbjuda allt under samma tak i en nära dialog med våra beställare. Tack vare lång erfarenhet, stora kunskaper och moderna maskiner kan vi skapa unika lösningar helt enligt kundens behov. Inga projekt är för stora eller för krångliga för oss. Vi finns till hands under hela projektet, från första mötet till att produkten är färdigt.

I vår stora och välutrustade verkstad kan vi ta fram stålkonstruktioner som byggföretag och andra aktörer behöver för att uppföra moderna byggnader, exempelvis industribyggnader. Våra stålkonstruktioner är mycket hållbara och väl lämpade för större arbeten. Detta eftersom de kan modulproduceras vilket gör att det blir enklare att bygga upp en grund som senare kan monteras färdigt på plats.

Lämpar sig perfekt för större industrier

Stålkonstruktioner lämpar sig mycket bra för större industribyggnader, sportanläggningar, lantbruksanläggningar och mycket annat. Vi har lång erfarenhet av att bygga stålkonstruktioner för större byggnader. Vi hjälper dig hela vägen från planering till färdig konstruktion. Konstruktionerna innefattar balkar, pelare, stommar, räcken med mera – kort sagt allt som behövs för att uppföra en större stålkonstruktioner av många stora delar.

Vi lägger alltid mycket stor vikt vid ett gott hantverk, att varje beståndsdel ska hålla högsta klass både när det handlar om utseende och hållbarhet. Detta märks alltid på slutresultatet och är anledningen till att har så många återkommande kunder.

Kompetenta och erfarna svetsare

Våra stålkonstruktioner innefattar det mesta: balkar och pelare till stålstommar och balkongräcken. Alla våra konstruktioner är framtagna av svetsare som är certifierade enligt SS-EN 9606-1. Vi är både kvalitets- och miljömedvetna i varje steg av vår verksamhet.

Är din verksamhet i behov av en stålkonstruktion? Välkommen att kontakta oss – vi ger ditt projekt i Göteborg en stabil stålgrund att stå på.

Stabila och flexibla stålkonstruktioner i Göteborg till bra pris