Pålsvetsning

Pålsvetsning som ger bygget en stabil grund

Har ditt företag en stor byggnation och är i behov av markförstärkning i form av pålning?

Vi är ledande inom pålsvetsning i Göteborg – våra erfarna och certifierade medarbetare svetsar ihop pålar i rätt storlek och med rätt hållfasthet så att ditt bygge står på fast grund.

Kontakta oss gärna för offertförslag eller mer information.

Pålsvetsning i Göteborg med breda användningsområden

Pålning av mark, även kallat pålgrundläggning, används ofta vid byggen som behöver stå riktigt stabilt. Hus, järnvägar, broar, vägar att typen av byggen där pålning ofta är en nödvändighet.

Pålarna kan vara av olika material – betong och trä är två av dessa. Men stålpålar är bland de mest stabila och pålitliga. Genom att anlita oss för pålsvetsning kan vi hjälpa dig att stabilisera en byggkonstruktion som ligger på lösa jordar. Genom dessa pålar kan vi skapa en stabil undergrund som vilar på bärkraftiga jordar eller berg som skapar ett stabilt fundament för framtida byggnationer.

stålkonstruktioner göteborg

Tåliga svetsningar

Svetsade stålrörspålar används bland annat när man ska lägga grund för byggnader, broar och hamnkonstruktioner med mera. Genom att utföra pålsvetsning kan vi på plats förlänga dessa pålar till önskad längd. Vi har kunskaperna och erfarenhet och kan se till att svetsningarna kan motstå alla belastningar, både vid montering och i normalt bruk.

Pålar i stål är ett klokt val i många sammanhang. Inte minst är svetsade stålrörspålar mycket bra när man vill att omgivningen ska påverkas minimalt. Dessutom är metoden mycket bra vid förstärkning av befintliga byggnader.

Vi levererar kompletta projekt

Oavsett om det handlar om pålsvetsning eller andra starka och hållbara stålkonstruktioner så kan du lita på att vi levererar en komplett produkt. Vi projekterar, konstruerar och levererar vi till kunder som har behov av nytillverkning, ombyggnation och reparationer av det mesta inom fartyg, industri samt även broar och byggnader.

Vår personal är certifierad för Heta Arbeten och alla våra svetsare är licensierade.

Välkommen att kontakta oss – experten på pålsvetsning i Göteborg. Vi kan göra så att ditt byggprojekt står på stadig grund.

 

Pålsvetsning skapar förutsättningar för stabilitet